Klimatpsykologiskolan, Del 2

IMG_6418.JPG

Du vet att klimatet är viktigt, men samtidigt har du hela tiden en känsla av att det är andra frågor som är mer akuta. Migrationsfrågan till exempel, det känns som att tidningarna skriver om olika problem där varje dag och rapporteringen på TV-nyheterna ser liknande ut. Om klimatfrågan hade varit lika viktig, hade man inte hört talas mer om den då?

Det vi ser mycket av och hör mycket om tror vi är viktigare. Det kallas för tillgänglighetsbias. Att medierna skriver mycket om en fråga beror inte alltid på att den objektivt sett är den viktigaste, utan kan t ex ha att göra med journalisters kunskap om olika frågor, vad som genererar klick eller vad som efterfrågas av läsarna. På samma sätt försvinner inte ett problem nödvändigtvis för att vi slutar höra talas om det (kriget i Syrien pågår lika kraftigt även om rapporteringen därifrån minskar, som ett exempel).

KNEP: I den tid vi lever just nu, med internet, sociala medier och ett enormt informationsflöde har vi möjlighet att i viss mån styra vårt tillgänglighetsbias för att påminna hjärnan om att en viss fråga är viktig.

UTMANING: Börja ändra ditt tillgänglighetsbias genom att börja ändra ditt flöde och börja följa ett par miljöinriktade sidor för att få mer koll på klimatfrågan. Exempel på sidor att följa är @naturskyddsforeningen@supermiljobloggen och @miljopodden