Klimatpsykologiskolan, Del 7

IMG_6480.JPG

Vad är viktigt för dig i livet? Sådär riktigt jäkla in-i-hjärtat-viktigt? Hur vill du vara som person? Vad vill du bidra med till det här samhället? 
Ibland får vi höra att det inte spelar någon roll vad vi gör för klimatet eftersom vi är så oändligt små i en värld som är nästan obegripligt stor. Att våra egna minskade utsläpp är en fis i rymden, att politiska överenskommelser som sluts i Sverige äts upp av större nationers mindre progressiva klimatpolitik. Att det är hopplöst. 
Men det finns många viktiga anledningar till att agera för klimatet, alldeles oavsett. Vi människor mår generellt bra av att leva livet i enlighet med det som är viktigt för oss och i linje med hur vi önskar vara. Vi mår bra av att följa våra livsvärderingar, även om det innebär att i vardagen fatta beslut som på kort sikt kan kännas svåra. 

KNEP: För att möjliggöra för oss själva att agera på ett sätt som blir långsiktigt meningsfullt för oss är vi ofta hjälpta av att tydliggöra våra egna värderingar. Inte bara sådär lite halvt, utan med en ordentlig rannsakan. Oftare än vi tror fattar vi beslut som inte alls går i linje med hur vi vill vara. 


UTMANING: Ställ dig frågan om vilken typ av samhälle du vill leva i och hur du kan bidra till att skapa det samhället. Varför är det här viktigt? För vems skull vill du bidra till detta? Ge dig själv en stund idag att fundera över de här frågorna.