Hur mår egentligen världen?

Världen mår inte särskilt bra. Framförallt klimatet mår inte bra. 2017 uppmättes de högsta koldioxidnivåerna på 3 miljoner år i atmosfären. Skogen har blivit så decimerad att den inte längre absorberar lika mycket koldioxid som den släpper ut. Extrema väderhändelser som stormar och översvämningar har ökat med 46% sedan 2000. och har redan inneburit enorma kostnader för världen.  Haven blir allt mer försurade, vilket påtagligt påverkar livet i havet.  Och just det, vi är mitt inne i den sjätte massutrotningen av jordens djur.
Allt fler klimatforskare börjar bli ytterst tveksamma till om vi kommer ha möjlighet att bromsa utvecklingen såpass mycket att vi slipper en temperaturökning på mer än 2 grader. 

Med oss människor är det inte heller jättebra ställt. Många av oss är rent utsagt skiträdda för klimatkrisen och vad den kommer att ställa till med. En undersökning som SIFO gjorde på uppdrag av WWF visade att ungdomar oroar sig mer för klimatförändringar än för krig och terrorism. En ny avhandling från Uppsala Universitet visar att dagens gymnasieungdomar spår en dyster framtid i klimatförändringarnas spår - eftersom vuxenvärlden gång på gång fallerar i att ta sitt ansvar.

På sina håll i världen är klimatflyktingar - det vill säga människor som flyr på grund av att klimatrelaterade katastrofer omöjliggjort för dem att bo kvar - redan en realitet. UNHCR uppskattar att en person varje sekund drivs på flykt till följd av klimatrelaterade orsaker. Torka i Somalia, översvämningar i Pakistan och jordbävningar i Nepal är några exempel på redan inträffade katastrofer som tvingat folk på flykt. Med mindre naturresurser och fler människor på flykt följer också en ökad risk för upptrappning av konflikter. Får vi mindre att fördela i kombination med fler människor som söker nya boplatser har vi banat väg för andra katastrofer. 

15 000 klimatforskare gick nyligen ut och varnade för att tiden håller på att rinna ifrån oss. Vi måste agera och det nu. Läget är akut.