Back to All Events

Så skapar vi ett hållbart samhälle

  • Världskulturmuséet Göteborg (map)

Hur agerar vi aktivt för klimatet och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle i våra roller som ledare, beslutsfattare och medborgare?

Ska vi klara omställningen som räddar världen från en klimatkatastrof måste vi hitta verktyg för effektivt klimatarbete. Det krävs djupa kunskaper om mänskligt beteende och om storskalig organisation och samarbete, områden som undersöks i boken ”Klimatpsykologi” och av det tvärvetenskapliga Center for Collective Action Research vid Göteborgs universitet.

Arrangeras av Folkuniversitetet och Världskulturmuseet.

Medverkande:

Kali Andersson (Klimatpsykologerna), leg. psykolog, miljöaktivist och författare. Aktuell med boken "Klimatpsykologi" (Natur & Kultur).

Niklas Harring, docent i statsvetenskap, Center for Collective Action Research (CeCAR), Göteborgs universitet

https://www.facebook.com/events/466098244182328/