Back to All Events

Almedalsveckan: Vad kan psykologin göra för klimatet?

  • Sveriges Psykologförbund 3 Cramérgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

Beskrivning av samhällsfrågan

Omställningsarbetet till ett hållbart samhälle är ännu inte i takt med kraven för att nå Parisavtalet. Nu behövs långsiktiga beslut över mandatperioderna.Vilka förutsättningar behövs för att de olika samhällssektorerna ska kunna göra den effektiva och genomgripande omställning som krävs?

Utökad information om evenemanget

Utifrån psykologiska analyser kan interventioner utformas som ökar konstruktiva och hälsosamma beteenden, och som minskar risker och sårbarheter. Det behövs effektiva strategier för att nå bortom hinder som begränsar det kraftfulla agerande som behövs i klimatarbetet. Det är viktigt att hitta beteenden som både upplevs som meningsfulla och som stärker adaptionen. Psykologer har erfarenhet av att arbeta med komplexa beteenden som förstärks i sociala grupper. Vi ser hur målkonflikter, intentioner, attityder och känslor påverkar beteenden utöver kunskapen som gruppen besitter. Vi vet vikten av tilltron till gruppens förmåga att ta sig an utmaningen.

Medverkande:

  • Paula Richter, leg Psykolog

  • Ulrika Sharifi, 1:e vice Ordförande, Sveriges Psykologförbund

  • Maria Ojala, docent i psykologi, Örebro Universitet

  • Carola Gunnarsson, vice Ordförande, SKL

  • Gunvor G Ericson, Statssekreterare, Miljödepartementet

  • Maria Enggren Zavisic, Moderator

http://program.almedalsveckan.info/event/view/59316