Back to All Events

Bokmässan: Författarsamtal med Frida Hylander

  • Svenska Mässan Göteborg (map)

Psykologerna Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén hjälper i sin bok Klimatpsykologi den som vill agera aktivt för klimatet att hitta verktyg för ett mer effektivt arbete. Frida Hylander intervjuas av Filters reporter Oskar Sonn Lindell.

https://bokmassan.se/programs/forfattarsamtal-frida-hylander-kali-andersson-och-kata-nylen-4/