Vad är klimatpsykologi? Vad har klimat med psykologi att göra och varför ska psykologer ens bry sig om klimatet? Vad påverkar att vi beter oss som vi gör, att vi i så många år har agerat destruktivt gentemot planeten trots att vi vet att det vi gör inte är hållbart. Varför räcker inte information för att förändra beteenden? Hur ska jag orka bry mig om klimatet när jag har fullt upp med barn och läxor och matlagning och jobb? Vad gör jag med alla jobbiga känslor som väcks så fort någon pratar om klimathotet? 

Psykologer behövs i klimatdebatten och i miljöarbetet dels för att förklara de mänskliga aspekterna av klimat/miljöfrågan: vad vi vet om att vi beter oss som vi gör, hur vi kan känna på ett sätt men göra på ett helt annat, vad som händer med oss när vi befinner oss i olika sammanhang och grupper och varför vissa andra saker alltid tycks gå före miljön, gång på gång. Psykologer behövs också i miljöarbetet för att hjälpa till och ta hand om oss själva i den enorma utmaning vi just nu står inför - att skapa en hållbar värld handlar inte bara om att ta hand om planeten, utan också om oss själva. 

kookaburra.jpg

Hur ändrar vi detta?