Kan vi förändra hur vi lever, även när vi lever i ett system som på många sätt uppmuntrar till ett ohållbart leverne? Jodå, absolut - men det kan vara värt att ta del av en del psykologiska tips och tricks för att underlätta att göra livsstilsförändringar i riktning mot ett mer hållbart liv. (Sidan uppdateras efter hand)

 

Fokusera på vad du ska göra

Vi människor är så kallat förlustaversiva, vilket innebär att förluster kostar oss mer än vad motsvarande vinster smakar. När fokus ligger på vad vi riskerar att förlora blir vi generellt mindre risk- och förändringsbenägna. Det här kan du troligen hitta exempel på i ditt eget liv; blir du lika glad av att få 100 kr som av att bli av med 100 kr? Är det lika roligt att tjäna 35 000 kr/mån om dina kollegor tjänar 40 000 kr som om dina kollegor tjänar 33 000 kr? Är det enklare att tänka sig att sluta flyga om du tänker på att du aldrig mer får åka till Thailand eller om du tänker på att du kan få uppleva fantastiska sommarkvällar i Kroatien via tåg? När vi ska göra förändringar är vi ofta gynnade av att fokuser på vad vi får snarare än vad vi förlorar.  

I linje med detta fungerar det ofta bättre för oss att fokusera på det som funkar och det du ska fortsätta med snarare än det som inte funkar och det du inte ska göra. Ska du minska ditt köttätande är det till exempel bra att börja laga den eller de vegetariska rätter du redan kan lite oftare och göra en lista på alla livsmedel som ingår i en vegetarisk kost istället för att påminna dig om det du inte får äta. 

Vi människor är på många sätt inte så värst mycket mer komplicerade än hundar - vi svarar bra på att bli belönade (inifrån eller utifrån) för det vi gör. På psykologspråk kallar vi det här positiv förstärkning, det vill säga att de beteenden som vi på ett eller annat sätt blir belönade för är det mer sannolikt att vi upprepar. Förstärkning kan se ut på många olika sätt, det kan handla om att det känns bra att ha fattat ett beslut som går i linje med dina värderingar, att din nya vegetariska rätt var god, att dina kompisar uppmärksammar och uppmuntrar när du gör något miljövänligt.  


Gå i riktning mot dina värderingar

Vad är viktigt för dig i livet? Alltså sådär riktigt jäkla in-i-hjärtat-viktigt? Viktigt även när ingen ser eller hör. Viktigt även om de sociala normerna hade sett annorlunda ut. 

Alltmer psykologisk forskning pekar mot att vi människor inte främst blir lyckliga av att leva ett friktionsfritt liv, utan av att leva ett meningsfullt liv, ett liv där vi agerar i linje med vad som är viktigt för oss. 

För många handlar våra livsvärderingar om att vara en bra partner/förälder/vän, att vårda våra relationer eller att leva hälsosamt. För andra handlar de om att leva ett utforskande liv, att bibehålla sin nyfikenhet eller att vara i ett ständigt lärande. För vissa handlar livsvärderingarna om att bli framgångsrika eller få driva sin egen idé framåt. Värderingar är och får vara stora och lite abstrakta, de är inget vi kan checka av, utan fungerar mer som en kompass som kan hjälpa oss att visa riktningen framåt. Värderingar kan också förändras genom livet beroende på vilken kontext vi befinner oss i. 

Grejen med värderingar är att de kan hjälpa oss att hitta motivation att ta den vägen som till en början kan kännas svår och snårig, men som på längre sikt kan leda till mer lycka och meningsfullhet. 

Om du är på den här sidan misstänker jag att det finns en chans att en av dina livsvärderingar handlar om att leva ett hållbart liv eller att bidra till att lämna vidare en så frisk värld som möjligt till nästa generation. Om så är fallet så kan just ett medvetandegörande av dina livsvärderingar bidra till att hitta motivation att göra konkreta förändringar för att leva mer hållbart. ("Varför gör jag det här jobbiga nu igen? Jo, just det.") Kan vi tydliggöra hur våra värderingar ser ut, i vilken riktning vi önskar gå samt vad som i dagsläget ligger i vägen så är vi en god bit på väg. Sen är det bara att börja ta steg framåt. 

 


Ta små steg

Upp emot 40% av alla saker vi gör varje dag är redan inlärda vanor och rutiner. Vilket på många sätt är bra eftersom det kostar en del i kognitiv kapacitet att börja göra något vi inte är vana vid att göra. Men vanor kan som de flesta av oss vet vara förrädiska när de bidrar till att vi gör saker som i längden inte funkar vare sig för oss eller vår omvärld. Att vi är vana vid att göra på ett visst sätt innebär dock inte att vi inte har möjlighet att förändra, men det kan vara bra att vara ödmjuk inför att förändring till en början kräver lite extra av oss - och påminna sig om att allt inte måste hända på en gång. Börja med att ta små steg, låt det sätta sig och bli automatiskt innan du går vidare till nästa grej.