OM KLIMATPSYKOLOGErna

För att kunna göra de nödvändiga förändringar som krävs att stävja klimatförändringarna behöver vi människor ändra hur vi lever och beter oss. För att få människor att ändra sina livsstilsval, göra organisatoriska och samhälleliga förändringar behöver vi förstå hur människor fungerar och vad som påverkar våra val. Klimatpsykologerna samlar och delar fakta och kunskap om just detta; mänskligt beteende, hur vi gör val, hur organisationer funkar, vad som möjliggör och försvårar för oss att vara miljövänliga. Och såklart hur vi gör för att hantera klimatångest. Vi erbjuder föreläsningar, workshops, organisatoriska insatser och klimatkonsultationer. Under våren 2019 skriver vi en bok i Klimatpsykologi för Natur och Kultur.

Klimatpsykologerna består av:

Frida+ny+profilbild.jpg

Frida Hylander

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi och fil. kand. i Humanekologi. Frida är baserad i Malmö, arbetar kliniskt, samt driver psykologi- och yogaföretaget YOMI. Hon är en ofta anlitad föreläsare, med erfarenhet av flera större klimatprojekt riktade mot att hjälpa såväl familjer som företag att sänka sina klimatavtryck.
Hon erbjuder kontinuerligt workshops och föreläsningar i hållbara beteendeförändringar.

Kata profilbild.jpeg

Kata Nylén

Kata Nylén, leg. psykolog, utbildad handledare och certifierad i den organisationspsykologiska metoden OBM, Organisational Behavior Management. Hon har en bakgrund som projekt- samt processledare för olika preventiva insatser inom skola och socialt arbete. Hennes engagemang för miljön är tätt knutet till till engagemanget för preventiva insatser. Kata är för tillfället bosatt i Nairobi, Kenya och arbetar bland annat med organisationsuppdrag och individuella kliniska uppdrag åt svenska NGO’s och företag. Hon arbetar även volontärt med lokala klimatinitiativ.

Kali profilbild.jpg

Kali Andersson

Leg.psykolog, miljöaktivist och permakulturdesigner baserad i Stockholm. Hon är specialiserad på klimatångest och miljökommunikation. Hösten 2018 håller Kali föreläsningar och workshops om klimatångest, hållbart beteende, hur stress hänger ihop med klimatfrågan, samt skriver på en bok om klimatångest.