Vi håller gärna föreläsningar, workshops och konsultationstjänster för alla olika typer av grupper och organisationer. Vi utformar föreläsningen/workshopen efter behov, nedan hittar du ett axplock på vad vi erbjuder.

ORGANISATIONSTJÄNSTER

Vi erbjuder organisationspsykologiska tjänster inom tre områden för att hjälpa din organisation eller företag att bidra till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle.

Implementering:

Har ni fått ett uppdrag att implementera riktlinjer, förändringsprogram eller utbildningspaket inom er organisation eller utanför organisationen? Det är lätt att tro att det räcker med att informera människor om vad de förväntas göra och varför det är viktigt för att skapa beteendeförändring. Men steget från information, strategier och processbeskrivningar till verklig förändring kan vara svårt. Vi utgår ifrån senaste forskningen inom implementeringvetenskap och modern inlärningspsykologi för att hitta skräddarsydda lösningar och tillvägagångssätt för en lyckad implementering. Vi erbjuder alltifrån rådgivning till processledning inom implementeringsområdet.

Team- eller ledarskapsutveckling:

Att arbeta med miljöfrågor och påverkansarbete kan vara utmanande för team och ledare. Samtidigt krävs ofta ett gott ledarskap och välfungerande team för att driva igenom organisationsförändringar eller lyckas med sitt uppdrag. Vi erbjuder team- och ledarskapsutveckling för organisationer som har miljöfrågan som uppdrag men även med team som har fått begränsade uppdrag som t.ex. att utveckla organisationens klimatpåverkan. Vi vill hjälpa organisationer med viktiga uppdrag för klimatet att få effektiva, välmående grupper och ledare som tillsammans uppnår resultat. Vi kan ge alltifrån individuell coachning och handledning av grupper till skräddarsydda utvecklingsprogram för chefsgrupper, ledningsfunktioner eller team.

Organisationsutveckling:

Flera företag börjar ställa om och försöka minska sin klimatpåverkan. Utifrån kunskap om klimatpåverkan tillsammans med hur människans beteenden utvecklas och vidmakthålls inom organisationer, hjälper vi er att nå önskade resultat med ert utvecklingsarbete samtidigt som ni bibehåller er kärnverksamhet. Vi erbjuder rådgivning, handledning samt projekteringsstöd vid organisationsförändringar som syftar till att skapa en mer klimatsmart organisation. 

FÖRELÄSNINGAR/WORKSHOPS

Föreläsning: klimatångest

60 -120 min

Föreläsningen tar upp hur våra kroppar och psyken reagerar när det finns ett ständigt hot närvarande, de fem vanligaste sätten att hantera klimatångest, och hur man kan göra för att omvandla sin klimatångest till konstruktiv handling för miljön. Vi pratar också kort om varför konsumentmakt kan vara både ångestskapande och ineffektivt om det görs på fel sätt, och ger förslag på fler sätt att hjälpa miljön än att sopsortera och byta glödlampor. (Föreläsningen är applicerbar på samtliga miljöfrågor, även fast föreläsningen har ordet klimat i rubriken.)


Workshop: klimatångest

90 min - 4 timmar

Workshopen utgår från de fem vanligaste sätten att hantera sin klimatångest:

  • Förneka/förminska

  • Grubbla och älta

  • Söka stöd

  • Agera

  • Skapa mening och hopp.

    Vi går igenom grundläggande psykologisk teori om hur vi reagerar när det finns ett hot som ständigt är närvarande. Därefter utforskar vi hur vi hanterar de fem olika strategierna, och landar i konkreta förslag på hur vi kan agera för att både vi själva och miljön ska må bättre. Workshopen kan ha olika svårighetsgrad/intensitetsnivå beroende på målgrupp och tid, vi pratar om vad som är lagom nivå för just er grupp.

Föreläsning: miljökommunikation och förändring

2-3 timmar per tillfälle

Varför händer det så lite när vi vet att det är så mycket som behöver göras? Hur kommer det sig att de flesta inte verkar ta till sig av varken information eller arbete med attityder och värderingar? Och framför allt, hur ska vi kommunicera för att få bästa möjliga genomslag? Under den här interaktiva föreläsning går vi igenom de vanligaste myterna kring beteendeförändring som har fått fäste inom miljöområdet, och tränar oss på att analysera olika typer av kampanjer. Utifrån sina nya kunskaper får deltagarna i slutet prova att utforma en egen liten kampanj. Vi ger också konsultation löpande kring ett pågående projekt, då vi lär oss att mäta beteenden, följa upp och utvärdera effekten.