Varför gör vi inget?

Något av det mest svårförståeliga när det gäller klimatkrisen är detta: Om vi vet att 1. klimatet är i kris, 2. det är människans levnadssätt som kraftigt bidragit till klimatförändringarna och 3. konsekvenserna kommer att bli förödande - VARFÖR GÖR VI INTE MER? Varför lever vi på ungefär som vanligt? Varför flygs det mer än någonsin trots att koldioxidnivåerna i atmosfären slår nya rekord varje år? Är vi människor verkligen så destruktiva att vi medvetet lever och beter oss rakt in i en oåterkallelig katastrof? Nja, riktigt så illa är det inte - men det finns en hel del faktorer som liksom ligger inbäddat i det mänskliga beteendet och hur den mänskliga hjärnan fungerar som helt klart försvårar för oss att göra de förändringar som är nödvändiga för att stävja klimatkrisen. Å andra sidan finns det en hel del saker som vi människor är kapabla till som innebär att vi om några har möjlighet att faktiskt göra enorma förändringar. 

På den här sidan har jag samlat texter och kunskap om just faktorer som försvårar respektive möjliggör hållbara beteendeförändringar. Det är inte en fullständig uppställning och den kommer att fyllas på efterhand. 

rykandefors.jpg

TID- och RUMsproblemet

Om klimatkrisen hade legat närmare i tid och rum hade det sett annorlunda ut - vi människor agerar nämligen annorlunda när det gäller saker som ligger oss nära, både rent fysiskt och tidsmässigt. 

kookaburra.jpg

Bedöma risker

Kom på någon annan kris som är lika osexig, svårgreppbar och genom senaste århundradet långsamt framskridande som klimatkrisen. Den checkar av alla boxar för en kris vi helt enkelt inte bryr oss så mycket om. 

newyorksunset.jpg

SOciala normer

Om de människor som har gott om pengar (och därmed statistiskt sett har råd att leva miljöovänligt) hade tyckt att flyg och köttfrossande var skämmigt hade våra val, det som förmedlas i media och politiken sett ut på ett annat sätt.