Hur ska vi undvika att det blir konkurrens om vem som är mest "miljövänlig" i våra miljönätverk?

SVAR: Ja det är verkligen en fälla! Ett problem är att vår härliga elektriska fettklump till hjärna tenderar att överskatta saker som vi har gjort och är nöjda över, och underskatta saker som vi har förbisett. Folk som åker bil till jobbet för att det inte finns någon kollektivtrafik, räknar kanske inte ens med bilkörandet alls, om man ber dem att uppskatta sitt ekologiska fotavtryck. Så de flesta av oss går nog runt och känner oss lite bättre än vad vi är. Förutom de som verkligen presterar på topp, för de underskattar sig själva istället av någon märklig anledning. 
Hela det här problemet är koncentrerat till att vi fokuserar väldigt mycket på individuella prestationer. Det är vi ju väldigt tränade till. Men nu behövs något annat. Självklart behöver alla göra sin del, men det är det kollektiva engagemanget som verkligen har chans att förändra systemet. Så vi behöver inte bara skifta till ett hållbart sätt att tänka på miljön, utan också att byta jag mot vi. /Kali
(Ref: The environmental impact of individual behavior: self assessment versus the ecological footprint. Bleys et. al, 2018. Environment and behavior)