Vad säger man till de som tänker fortsätta flyga som förut, trots klimatkrisen?

SVAR: Var snäll mot dem. Annars kommer de börja förknippa miljövänner med ilska och skam, och vilja undvika oss. Även fast det är svårt, så försök att inte stressas av att alla individer ännu inte är redo att göra livsförändringar. Individfokus i frågor som egentligen är politiska, leder till ökade konflikter och polarisering. Lösningen handlar istället om systemförändring och att organisera oss för att få fram politiska beslut. Förr eller senare (helst förr) kommer det behöva komma någon form av regleringar för exempelvis flygresor, vilket är mycket mer säkert, rättvist och respektfullt för hela jordens befolkning.