Hur pratar vi om klimatet utan att stöta bort folk?

SVAR: Det finns ibland en idé om att information får folk att ändra beteende. Så då kan vi vilja berätta för de vi möter om hur illa det är ställt med ekosystemet och så vidare, för att ge vidare informationen. Men i själva verket styrs vårt beteende mer av vilket sammanhang vi är, och vilka konsekvenser beteenethar. Mycket av det vi gör handlar i slutänden om att försöka få uppskattning från andra. En tumregel för aktivism är att lägga 20% av energin på att stoppa destruktiv verksamhet, och 80% till att bygga upp något bättre. Att prata med folk kan så klart vara en del av båda de sakerna, men det viktigaste är ändå handlingen. När vi gör saker visar vi på ett alternativ, och då kanske det inte behövs så mycket prat alls? Det behöver inte bara gälla aktivism utan även omställning och allt vad det innebär. 
/Kali